Vertelkunst

Vertelkunst is de levendige dynamiek tussen drie elementen: het verhaal, de verteller en de luisteraar.

Zolang mensen kunnen spreken hebben ze elkaar verhalen verteld. Zonder het vertellen van verhalen zou de mensheid het niet overleefd hebben.  Vertellen is de eerste en oudste kunst én van levensbelang, altijd en overal. Kunst geeft een antwoord op duizend verschillende levensvragen: van de schilderijen van Raveel tot de romans over fictieve werelden, maar vertelkunst gaat niet over een object of een beeld dat je bewondert. Nee, vertelkunst of storytelling is een evenement dat we beleven en ervaren.

Vertelkunst openbaart zich door zowel formele als informele uitwisseling : van verhalen verteld rond een kampvuur of persoonlijke verhalen gedeeld bij het eten tot storytelling festivals en performances op grote podia. De essentie van vertelkunst is het communicatieve evenement waarbij de verteller de luisteraars stimuleert om hun verbeelding te gebruiken. Vertelkunst nodigt ons uit ons te verbinden, onze eigen ervaring in te zetten, te communiceren, te leren en … lekker ontspannen te luisteren.

Afgeleid van vertelkunst is de vertelkunde of vertelmethodiek die efficiënt en effectief kan ingezet worden op alle cultureel-maatschappelijke terreinen: (taal)onderwijs, volwasseneneducatie, erfgoedsector, integratie, sociale cohesie, culturele cohesie, toerisme, culinaire sector, bedrijfsleven, organisaties, therapie, vrije tijd en ontspanning.

Meer informatie over storytelling vind je op de site van FEST, de Federation for  European Storytelling die sinds kort in Vertelkasteel Alden-Biesen zetelt.